Eskoletan, sexu-hezkuntza gero eta kezka handiagoa eragiten duen gaia da. LOMLOEk gaia osasun-hezkuntzaren esparruan sartuko badu ere, espazio gutxitan eztabaidatzen da horri buruz, zer alderdi landu diren, zer gai izan behar diren sexu-hezkuntzako edozein curriculumen erdigune, zer eginkizun betetzen duten familiek, zein irakasle eta beste eragile.

Britainia Handian sexu-hezkuntza derrigorrezkoa da 2020. urtetik, eta eskolek, sexuari eta harremanei buruz, adinaren arabera, nola eta noiz irakatsi erabakitzeko askatasuna dute oraindik, betiere Berdintasunerako Legea betetzen badute, erlijio-sinesmenekiko eta sexu-orientazioarekiko errespetua barne. Hala ere, sexu-hezkuntzaren ezarpena atzeratu egin da covid-19aren pandemiagatik, eta, bitartean, sexu-jazarpenari eta “bortxaketaren kulturari” buruzko eztabaida areagotu egin da bertan, Everard andrearen eta Nessa andrearen heriotzek, leku publikoetan jasotako erasoengatik, haserrealdi orokorra eta emakumeen eta nesken segurtasunari buruzko galdera zabalagoak eragin baitzituzten.

Testuinguru horretan, Firth Park Academyn, garrantzi handia ematen zaie sexu adostasunaren eta sexu-jazarpenaren gaiei sexu-heziketa programan, BBCk aste honetan argitaratu duenez. “Sexu-jazarpena eta emakumeen aurkako indarkeria oso presente daude pertsonen buruan” azaldu du Frankie Arundel irakasleak. Haren ustez, legean sartzeak eskubide hori ematen die ikasleei, gai horiek ikasteko gaitasuna duten eta zertaz ari diren dakiten pertsonekin, norbaitengandik entzun zezakeen lagun batekin egin beharrean. 

Eskola gurasoekin ere biltzen da, haurrak ikasten ari direnaren inguruan dituzten beldurrak baretzeko. “Kontsulta batera gonbidatzen ditugu gurasoak, eta esaten diegu hori dela irakasten ari garena, eta lasaitasuna ematen diegu, gurasoak eta zaintzaileak arduratu baitaitezke seme-alabei beren adinerako egokia ez den zerbait irakasteaz”, dio Arundel andreak.

Ikasgaietan, gazteek hainbat agertoki irudikatzen dituzte, eskutik helduta uztea edo argazkiak partekatzea, besteak beste. Eta ikasleak berak dira gauzak hobetzeko moduari buruzko ideia asko dituztenak. Neska batzuek kritikatu dute materiala emakumeei bakarrik zuzenduta dagoela, mutilei eta haien familiei zuzendu beharko litzaiekeen arren, eta horiek seme-alabei errespetatuak izaten irakatsi beharko lieketela.

Halaber, ikasgaietan mutil ikaskideen presioaz gehiago hitz egitea gustatuko litzaiekeela iradoki dute. “Pertsonek, bereziki linean, gauza desegokiak bidali behar izaten dituzte, eta, gero, deiak jasotzen dituzte, pertsona horrek nahi duena egiten ez badute. Literalki, pertsona baten bizitza alda dezake, beldurtuta sentiarazten ditu, ezer balio ez balute bezala”.

Ofsetek eskola eta unibertsitateetako sexu-abusuari buruz 2021eko ekainean egindako azken azterlana bat dator ikasle horiek adierazten dutenarekin: nesken % 90ek eta mutilen erdiek nahi ez zituzten irudi edo bideo esplizituak jaso zituzten, 10 neskatotik bederatzik eta mutilen erdiek esan zuten haiei edo beren ikaskideei nahi ez zituzten irudi edo bideo esplizituak bidaltzen zitzaizkiela, mutilen % 74k eta nesken % 92k diote irain sexistak maiz gertatzen direla, eta ia erdiek uste dute 11 eta 16 urte bitarteko gazteek Erresuma Batuan ikusi dituztela.

Datu horiek guztiek sexu-hezkuntzako programetan sexu-adostasunaren eta sexu-jazarpenaren gaiek duten funtsezko garrantziaz ohartarazten dute.

Era berean, Firth Park Akademiko neskek esaten duten bezala, programak neskei eta mutilei zuzendu behar zaizkie, ahaztu gabe ez dutela mutil guztiek ardura izan behar beste batzuek egiten dutenagatik, eta haiek ere indarkeria horien aurkako jarrera har dezaketela.

Egilea: Isabel Mendizabal