Gaur egun, etorkinen aurkako sentimendua berriro agertu da Europako herrialdeetan, alderdi xenofoboek estatu kide askotan izan duten gorakada erakusten duenez. Etorkinen aurreiritzi hori ez da berria eta areagotu egiten da egoera jakin batzuetan, hala nola, krisi ekonomikoan. 

Diskurtso arrazista nahiz xenofobo horrek eragina du herritarren iritzian, eta aldaketak ditu immigrazioarekiko jarreretan, bereziki ongizate-sistemaren eta osasun publikorako sarbide unibertsalaren defentsaren aurrean duten jarrerari dagokionez (Abbas et al,. 2018).  Hortaz, immigrazioarekiko jarrera-aldaketa horrek eragina du herritarren lehentasunetan, baliabide eta eskubide publikoetarako sarbide unibertsalari dagokionez. 

Gauzak horrela, Bartzelonako Unibertsitateko ikerlariak diren Botton, Ramos, Soler-Gallart eta Suriñach-ek (2021) Scientifically Informed Solidarity: Changing Anti-Immigrant Prejudice about Universal Access to Health artikulua argitaratu berri dute. 

Artikulu horren emaitzak 2016.urtean Europar Batasuneko kide diren 13 herrialdetan egindako Elkartasunari buruzko Europako Inkesta Transnazionaleko (TESS) zenbait aldagairen azterketatik datoz. Zehatz mehatz, bi aldagai-pakete aztertzen dira, immigranteek osasun-zerbitzu publikoak eskuratzeari dagokionez duten elkartasun-mailari dagokionean, osasun-prestazioak herritar guztientzat dituen onura kolektiboei buruzko informazio zientifikoa jaso aurretik eta ondoren, dokumentariorik gabeko immigranteak barne. 

Osasun eta hezkuntza gaietan alfabetizazio zientifikoak talde ahulen egoera nola hobetzen duen aztertzen duen literatura asko dagoen arren, ikerketa gutxik aztertu dute jakintza zientifikoak nola laguntzen duen biztanleria orokorraren aurreiritziak eta jarrera diskriminatzaileak aldatzen, eta, horrela, osasuna hobetzen laguntzen dute. Hain zuzen ere, biztanleria osoaren osasuna.

Oro har, ikerketa honen emaitzek erakutsi dute informazio zientifikoa emateak gure gizartearentzat hain garrantzitsuak diren gaiei buruz ikerketako parte-hartzaileen iritziak aldatzeko ahalmena duela, esate baterako, etorkin guztiek arreta medikoa jasotzea, haien estatusa edozein izanda ere. Gainera, aztertutako herrialdeen eta aztertutako taldeen artean identifikatutako desberdintasunek iradokitzen dute garrantzitsua dela desberdintasun horiek azal ditzaketen faktoreak sakonago aztertzea. Azterketa horren emaitzek, Europar Batasuneko eta atzerriko politika egokien berri eman lezakete.

Egilea: Ane Olmedillo