Estatu-sozioekonomia (SES, hemendik aurrera) haurren garapenari buruzko azterlanetan presente dago. Testuinguru horretan, estatuek jokabide-emaitzen, emaitza intelektualen, eta osasun-emaitzen bide-ibilbideak alda ditzaketen baliabideak, aukera, sarbidea eta ingurumen-arriskuak ezaugarritzen dituzte. 

Esan bezala, funtzio exekutiboaren (EF, hemendik aurrera) estatus sozioekonomikoaren gradienteak oso zabalduta daude nazioartean. Horrek esku hartzeko ikuspegiek haurrengan emaitza onenak sortzen dituzten testuinguruetako baldintzak eta praktikak beste testuinguru batzuetara estrapola ditzake. Informazio hori kontuan izanda, konparatiboki emaitza pobreagoak dituzten testuinguruetara eramateko aukera dago.

Ikerketa hau aurrera eramateko, Hegoafrikako eta Australiako eskolaurreko 1092 haurren ebaluazio baliokideen datuak aztertu zituzten; parte-hartzaileak 5 urteko haurrak izan ziren, eskolaurrekoak, hain zuzen ere. 

Jasotako datuak erabiliz, lagin bakoitzean dagoen EFko gradientea eta gradiente hori kulturen bidez hedatzen ote zen aztertu zen. Hala ere, estatu-mailan aurkitutako EF-SES elkarteen inferentziekin alderatuta, hegoafrikar behartsuenen azpi-laginak errendimendu handiagoa izan zuen Australiako eskolaurrekoek baino. Horrek esan nahi du diru-sarrera txikiko eta ertaineko herrialdeetan Fa delakoen izaera eta sustapena ulertzen lagundu dezaketen babes- eta sustapen-praktikak egon daitezkeela.

Egilea: Nerea Gutiérrez Fernández