Kasu-azterketa honen helburua da ikertzea nola irakasten zituen oso irakasle eraginkor batek ikerketa kooperatiboan oinarritutako bi zientzia-unitate 6. mailan. Kasuaren azterketan, ikasleek ikerketan oinarritutako zereginetan zuten jakin-mina bereganatzeko diskurtsoak erabiltzeko modua aztertu zen, bai eta jarduera praktikoak egiteko modua ere, hipotesiak probatzeko eta azalpenak garatzeko, zientzia-kultura handiagotzeko eta bizi diren munduan zientziak duen eginkizuna hobeto ulertzen laguntzeko.

Hemen aurkezten den kasu-azterketa ikerketa zabalago baten parte da, non Brisbaneko (Australia) hiru eskolatako seigarren mailako zortzi irakaslek parte hartu zuten. Irakasle guztiak bideoan grabatu zituzten ordubete inguru zientzietako sei ikasgaietako bakoitzerako, ikerketan oinarritutako zientzietako bi unitateetan. Bi ikasle-talde ere grabatu zituzten irakasle bakoitzaren gelan, talde txikietan lan egiten zuten bitartean. Ikasketa-plan horrek ikerketaren bidezko irakaskuntza du ardatz, eta, beraz, irakasleek 5 ikasketen ikerketa-eredua ezagutzea, ikasleen elkarlanaren garrantzia eta ikuspegi dialogikoek zientzien interakzioak eta ikaskuntza sustatzeko duten garrantzia azpimarratu ziren.

Taldeko jardueretan ikasleen bost hizkuntza-kategoria kodetu ziren, ikerketan oinarritutako jarduera zientifikoetan ikasleek erabiltzen dituzten hizkuntza motak identifikatu zituen ikerketan oinarrituta. Hizkuntza soziala, oinarrizko enuntziatua, oinarrizko hizkuntza zientifikoa, hizkuntza zientifiko moderatua eta hizkuntza zientifiko aurreratua barne hartzen zituzten.

Hona hemen emaitza batzuk:

Irakasleak sei ikasgaietan sei hizkuntza-kategoriak erabili bazituen ere, bistakoa zen ikasgai bakoitzean erabilitako hizkuntza, neurri handi batean, ikasleek egin beharreko ikerketan oinarritutako zereginaren araberakoa zela.

Irakaslearen hizkuntzaren kasuan bezala, bistakoa zen ikasgai bakoitzean erabilitako hizkuntza, neurri handi batean, ikasleek egitea espero zen ikerketan oinarritutako zeregin motaren eta irakasleak zereginak baino lehen talde txikietan modelatu zuen hizkuntzaren araberakoa zela.

Aipatutako sei ikasgaietan, interesgarria da ikustea irakaslearen hizkuntza-ikasleek aldez aurretik egindako ulermenaren eta espero zen ikerketan oinarritutako zeregin motaren araberakoa zela.

Irakasleak ikasleekin zituen elkarrekintzak funtsean autoritarioak baziren ere, batzuetan hizkera elkarrizketatzailea bihurtu zen, ikasleak beren iritziak adieraztera eta hartutako jarreren arrazoiak eta justifikazioak ematera bultzatzen zituelako.

Emaitzek erakutsi zuten ikasleek taldekako ikerketa-lanetan konpromiso konstruktiboa hartu zutela ikaskideekin; halaber, hizkuntza zientifiko egokia erabili zuten hainbat fenomenori buruz hitz egiteko, baieztapenak egiteko eta emaitzak alderatzeko. Gainera, trebeagoak bihurtu ziren beren iritziak emateko eta ikerketan oinarritutako zientzietako sei ikasgaietan zehar hartutako jarrera “zientifikoen” azalpenak eta justifikazioak emateko; ikaskuntza babesten duten oinarrizko praktika kognitiboak.

Kasu-azterketak agerian uzten du oso garrantzitsua dela diskurtso autoritarioa eta dialogikoa erabiltzea, ikasleen pentsamendua indartzeko eta ikerketan oinarritutako zientzian ulermen eta argudiatze hobea bultzatzeko.

Kasuaren azterketak hutsune bat betetzen du literaturan: ikasleek konpromisoa eta ikaskuntza sustatzeko ikerketan oinarritutako zientzia-unitateetan irakasleek nola erabil ditzaketen ikuspegi komunikatiboak.

Egilea: Laura Gutierrez