Ikerketa honetako egileek (Kraatz, Nagpal, Lin, Hsieh, Ha, Kim eta Shin; 2020) bi talderen arteko alderaketa egin zuten Lankidetzako Arrazoibide Soziala (LAS) izeneko esku-hartzean parte hartuz. Aipatzekoa da taldeak bi mailatan antolatu zituztela, hainbat irizpide kontuan hartuz, errendimendu handiko taldean eta lorpen baxuko taldean. Ikerketari dagokionez, hiru arlo behatu eta aztertu ziren bi taldeetan: gizarte-dinamikak, adimen-elkarlana eta irakasleen ereduak edo aldamioak. 

Gizarte-dinamikei dagokienez bi gai aztertu zituzten: partaidetza-ekitatea eta erlazio-ekitatea. Partaidetza-ekitatea handiagoa izan zen lorpen baxuko taldean, ikasle guztiek parte hartzearen aldeko apustu irmoa egin baitzuten. Bestalde, erlazio-ekitatea handiagoa zen errendimendu handiko taldean, non errespetua eta ideia ezberdinak zintzoki entzuten ziren. 

Adimen-elkarlanari dagokionez, Vygotskyren teoria (1934) partekatu zen. Ikaskuntza-prozesua diskurtso sozialaren eta lankidetzaren bidez gertatzen dela defendatu zen. Teoria horrekin jarraituz, besteen ideiak errespetatzea eta haien ekarpenak arretaz entzutea beharrezkoa zela defendatu zen, eta bertan, errendimendu handiko taldeak gaitasun handiagoa erakutsi zuen. 

Azkenik, aldamioei edo irakasleen adibideei dagokienez, ikaskuntza-prozesuan nolabaiteko bidirekzionaltasuna baieztatu zen. Izan ere, ikasleek irakaslearen eragina dute, eta irakasleak ikasleengan ere badu eragina. Hori dela eta, egileek proposamen interesgarri gisa egiten dute, non irakasleek bitartekari-rola edo laguntza sozialaren eta laguntza kognitiboaren arteko oreka hartzea proposatzen duten. 

Hori dela eta, gizarte-dinamikak lankidetzaren arrakasta edo porrotaren eragileak dira. Orduan, are kritikoagoa da ikasleei modu produktiboan elkarreragiten irakastea eta hori harreman positiboetan oinarritzea.

Egilea: Patricia Peña Guinea