Egoera sozioekonomiko desberdineko haurrek desberdintasun sakonak erakusten dituzte gaitasun kognitiboetan, burmuinaren egituran eta funtzioan eta emaitza akademikoetan. Horregatik, motibazio handia dago lorpen-hutsuneak murriztu ditzaketen prestakuntza-programak garatzeko eta ezartzeko.

Helburu neurobiologikoetako bat arreta selektiboa da, garapenerako funtsezko gaitasuna, emaitza akademikoetarako garrantzitsua, egoera sozioekonomiko desberdineko haurrekin lotutako ingurumen-desberdintasunekiko sentikorra eta neuroplastikotasun handia duena. Hori dela eta, hipotesia 8 asteko programa batekin probatu zen kontrolatutako ausazko proba baten bidez Neville eta kideek egindako ikerketan.

Epaiketarako, arreta selektiboan neuroplastikotasuna ikertzeko informazioa eta guraso arrakastatsuaren eginkizun nagusia erabili ziren. Maila sozioekonomiko baxuko Haur Hezkuntzako 151 umek parte hartu zuten, Head Start-en matrikulatuz. Horiek, ausaz, hiru taldetan banatu ziren, konexioak egiten dituzten guraso eta haurren taldean, Head Start bakarrik taldean edo haurren arreta areagotzeko taldean.

Haurren garuneko sistemen neurriak -arreta selektiboan laguntzen dutenak- eta ebaluazio kognitibo normalizatuak emaitza primariotzat hartu ziren. Haurren jokaerari buruzko guraso-irakasleen txostenak, autotxostenak eta gurasoen laborategiko neurketak, aldiz, bigarren mailako emaitzatzat hartu ziren. P <0.1 emaitza esanguratsuak soilik kontuan hartu ziren; horretarako, Head Start bakartiaren eta haurrei arreta handitzeko taldearen emaitzak baloratu ziren, bi horiek konexioak egiten dituzten guraso eta haurren taldeari mesede egiten dieten irabazi sendoenak direlako.

Ikerketak erakusten du umeen arretarako umeen eta gurasoen parte-hartzea eskatzen duen familian oinarritutako eredua haurren neurokognitiboak eta gurasoen zaintza-jokaerak aldatzeko oso eraginkorra dela, 8 asteko epean. Aurkeztutako ebidentziek iradokitzen dute bide anitzetara zuzendutako programek -gurasoek eta etxeko ingurunea barne- gero eta handiagoa den eskolako zein prestakuntza akademikoko hutsunea gero eta txikiago egiteko gaitasuna dutela maila sozioekonomiko altuko zein baxuko umeen artean:

  • Konexioak egiten dituzten guraso eta haurren taldean, haurrek lagundutako estimuluen erantzun neuronaletan beste bi taldeek (Heal Start bakartiak eta haurren arreta handiagoko taldeak) baino aldaketa handiagoak izan zituzten. Lehenengo taldeko haurrek soilik erakutsi zituzten hobekuntzak arreta goiztiarreko prozesatzean, eta aldaketa horiek estimuluen seinalea handitzeko esanguratsuak izan ziren bertaratu zirenean.
  • Konexioak egiten dituzten guraso eta haurren taldeko gurasoek hobekuntza handiagoak izan dituzte eskolaurreko seme-alaben trebetasun sozialetan, eta haurren jokabide-arazoak ere gutxitu dira, beste bi taldeekin alderatuta. Irakasleen txostenek hedabideen eredu berari jarraitzen zioten, baina, normalean, taldeen arteko estatistika-alderik ez zuten erakusten.
  • Konexioak egiten dituzten guraso eta seme-alaben taldeko gurasoek estresaren murrizketa esanguratsua erakutsi zuten. Horiek ere aldaketa onak agertu zituzten hizkuntza objektiboen laborategiko behaketetan eta interakzio patroietan gurasoen seme-alaben jolasean.
  • Prestakuntza-aldiaren ondoren, harremanak egiten dituzten guraso eta haurren taldeko gurasoek elkarreragin horietan txanda orekatuagoak izan zituzten.

Egilea: Laura Gutierrez Fernández