Azterketa honetan, irakasleen presentziaren, irakasleen aldamio sozialaren eta ikasleen arteko harremanak aztertzen dira, baita ikasleen arteko interakzioak ikasgelako testuinguruaren arabera nola aldatzen diren ere. Horretarako, Estatu Batuetako erdi-mendebaldeko hiri bateko lau eta bost urteko hogeita lau haurrek eta haien guraso eta irakasleek parte hartu zuten. Acar, Honkg eta Wu ikertzaileek haurrak eta irakasleak ikasgelan bi egunetan behatu zituzten eskola-ordu guztietan, talde handiko denboran izan ezik.

Datuek 7 ikasgeletan matrikulatutako 22 haurrek egindako 5.855 behaketa-tarteak jaso zituzten. Ikaskideen arteko elkarrekintzak behatutako tarteen % 41,96n gertatu ziren gutxi gorabehera (n = 2457 tarte). Elkarrekintzen testuinguruak barrukoak (% 85,882) eta kanpokoak (% 14,12) izan ziren, eta jardueren izaerak haurrek zuzendutako jarduerak (% 50,21), irakasleek zuzendutako jarduerak (% 11,2) eta eguneroko errutinak eta trantsizioak (% 38,6) izan ziren. Gauzak horrela, hona hemen azterketan lortutako emaitzak:

Irakasleen presentzia, jardueraren izaera eta haurrek beren kideekin duten interakzio positiboa

-Irakaslerik ez zutenean, haurrek beren kideekin elkarreragin positiboa agertzeko probabilitatea 2,86 aldiz handiagoa zela.

-Haurrek beren kideekin interakzio positiboa agertzeko probabilitatea 2,09 aldiz handiagoa izan zen haurrei zuzendutako jardueretan, helduek zuzendutakoen aldean.

-Ikaskideekin elkarreragin positiboa izateko probabilitatea 1,18 aldiz handiagoa izan zen haurren hizkuntza-puntuazioa puntu 1 handitu zenean.

Irakasleen presentzia, jardueraren izaera eta haurrek beren kideekin dituzten interakzio negatiboak

-Ikaskideekin elkarrekintza negatiboak izateko joera handiagoa zegoen irakasleen presentzia zegoenean baino. Irakaslea ez zegoenean, haurrek ikaskideekin elkarreragin negatiboa erakusteko probabilitatea irakasle bat egon zenean baino 2,38 aldiz handiagoa zen.

-Ikaskideen elkarrekintza negatiboak dituzten jarduerak 3,36 aldiz gehiago izan ziren eguneroko errutinekin eta trantsizioekin alderatuta.

Irakaslearen presentzia, jardueraren izaera eta aldaketa positiboa haurrek beren kideekin dituzten interakzioetan 

-Irakaslea presente zegoenean, haurrek beren kideekin izandako interakzioen izaera aldatzeko aukera gehiago zuten irakaslea ez zegoenean baino. Zehazki, aldaketa positiboa gertatzeko probabilitatea 1,56 aldiz handiagoa zen irakaslea presente zegoenean.

Irakaslearen aldamio soziala, jardueraren izaera eta haurrek beren kideekin dituzten interakzio positiboak 

-Haurrek beren kideekin elkarreragin positiboa erakusteko probabilitatea 13,83 aldiz handiagoa zen irakasle batek aldamio sozialak eskaintzen zituenean.

-Ikaskideen arteko interakzioetan umeek elkarreragin positiboa erakusteko aukerak 2,90 eta 1,39 aldiz handiagoak izan ziren haurrek eta irakasleek zuzendutako jardueretan, eguneroko errutina eta trantsizioekin alderatuta; eta 1,13 aldiz handiagoa haurren hizkuntza-puntuazioa handitu zenean.

Egilea: Laura Gutiérrez

IMG_1148