Gure ikasgeletan abiarazi nahi baditugu ikaskuntzen izaerari buruzko eta giza garapena sustatzeko jardunbide eraginkor berriei buruzko egungo ezagutzekin bat datozen hezkuntza-prozesuak, bai!

Gaur egun beharrezkoa da erakundeak berrikuntzan ahalegina egitea eta hori gehigarri hutsa ez izatea, baizik eta kudeaketan guztiz integratuta egotea. Hala egin genuen Bizkaia Ikastetxea Ikaskuntza Kooperatiba Sozietatean duela 7 urte Haur Hezkuntzako etapan (0-6) urte,

Ikasleen prestakuntza lehentasuna eta ezinbesteko baldintza izan da, eta modu progresiboan egin da. Prestakuntza integrala da, oinarri zientifiko, filosofiko eta metodologiko ona ematen duena.

Esan dezakegu heldua dela metodoaren oinarria. Montessori heldua GIDA gisa aritzen da ikasprozesuan, haurraren eta materialaren arteko lotura dinamikoa da. Badakigu norberak dituen ezagutzekin irakasten dela, baina norberaren izaerarekin hezten da.

Ikasgelan giro estimulatzaile eta naturala, lasaia, librea, harmoniatsua eta ordenatua sortzen da. Espazio psikiko eta fisiko segurua da, hizkuntza eta mugimendua estimulatzen dituena, independentzia garatzea ahalbidetzen duena, eta manipulazioa eta esperimentazioa sustatzen dituena. Lekua ez dute soilik eraikinak, altzariek eta materialek osatzen; aitzitik, bai haurrek bai helduek egiten duten lanarekiko errespetu-senak ere osatzen du.

Espazio hori zientifikoki sortu da haurren behar fisiko, intelektual, sozial eta espiritualei erantzuteko, eta bertan askatasunez bizi eta lan egin daiteke, hizkuntza eta mugimendua garatu bitartean. Haurrak berak ezartzen du bere ikasteko erritmoa, eta ikasgelako materialak garapenerako bitartekoa dira, manipula daitezkeenak eta haurraren behar fisiko eta intelektualetara egokituta daudenak.

Giro horretan elkarrekin bizi dira hainbat adinetako haurrak, batutako mailetan, eta ikasgeletan 3 eta 6 urte bitarteko ikasleak nahasten dira; baterako helburu komunak ezartzen dira eta talde-kohesioa sortzen duen enpatia garatzen da: gauza bera nahi dute, sentimendu komuna dute eta indar horrek batera mantentzen ditu; eguneroko bat-bateko interakzioak gizarte-hezkuntzaren oinarria dira; lankidetza handitzen da, eta, era berean, ikasleak ikasten du helduarekiko independenteagoa izaten, arreta gutxiago eskatzen eta, hortaz, autonomoagoa izaten, eta, hala, arazoetarako irtenbideak bilatzen dituzte eta beren interesen araberako erabakiak hartzeko gaitasuna garatzen dute.

Hori guztia familien babesari esker egin ahal izan da, izan ere, gure hezkuntza-eginkizuna beti garatzen da haiekin lankidetzan. Haien parte-hartzea sustatzeko, Haur Hezkuntzako etapan dauden familientzako prestakuntza-saioak antolatzen ditugu, ikasgelaren bisita barne. Prestakuntza horietan, errespetuz hezteari buruzko ezagutzak eta estrategiak partekatzen ditugu, haurrek, bizitzako lehen urteetan, adimena eta maitasunez eta aurreiritzirik gabe behatzeko ereduak gara ditzaten.

7 urte hauetan izan dugun esperientziak eta lortu ditugun datuek gairi buruzko ikerketen ondorioak berresten dituzte. Ikusi dugu ikasleek bilakaera positiboa dutela garapenaren alderdi hauetan: egokitzapena, ikasgelako arauekiko errespetua, autonomia, independentzia, ekimena, borondatea, autoerregulazioa, pazientzia, tolerantzia, hautatzeko gaitasuna, lanaren plangintza eta antolaketa, enpatia, lankidetza, berdinei laguntzea eta horiekiko errespetua.

Eduki akademikoei dagokienez, irakurtze- eta idazte-prozesuarekin lotutakoak eta matematikako kontzeptuak nabarmentzen dira.

Gaur egun, gure ikastetxeak NME (Nazioarteko Montessori Elkartea) Montessori Gida Ikastaroak ematen ditu 3-6 urteko haurrentzat, baita EMEk (Espainiako Montessori Elkartea) egiaztatutako mintegiak ere (Montessori pedagogiarako sarrera- eta hurbilketa-mintegiak).

Egilea: Leire Itziar Uriarte Bilbao.

Bizkaia Ikastetxeko Haur Hezkuntzako Zuzendari Teknikoa

leire