Ebidentziak

Blokeen jokoa, Haur Hezkuntzan geometria barneratzeko tresna

Haur Hezkuntzan erabili ohi diren baliabideek funtzio ezberdinak dituzte bete nahi diren konpetentzia zehatzen arabera. Mathematizing in preschool: children’s participation in geometrical discourse artikuluak blokeen jokoarekin loturiko ikerketaren emaitzak azaltzen ditu. Lehenagoko hainbat ikerketak diotenaren…


Lehen Hezkuntzako ikasleen sormena eskolaren jolaserako ekipamenduaren araberakoa al da?

Egungo gizarteak dituen erronkei aurre egin ahal izateko, ezinbestekoa da datozen belaunaldietako kideek sormenerako gaitasunak izatea. Sormena prozesu kognitiboa da, zeinaren bitartez ideiak sortu, garatu eta eraldatu daitezkeen ideia horiek baliotsu bihurtzeko. Adibidez, ikasleek eskola-testuinguruan…


Zein da desberdintasuna persona gorren hezkuntzan?

Pamela Luftenek (2017) artikulu honen bitartez adierazten du zeintzuk diren pertsona gorrek bizi dituzten egoerak. Gaiari buruz pixka bat gehiago jakiteko, idazleak azaltzen digu hezkuntza-premia bereziak dituzten pertsonen artean % 1,2 gorrak direla. Haien egoera hobeto…


Zenbat urterekin hasten gara irakurtzen ikasten?

Entzun izan dugu 6-7 urtera arte ez dela irakurtzen ikasten hasi behar. Horrelako baieztapenak arriskutsuak dira benetan. Ikerketek oso garbi utzi digute Haur Hezkuntzan egiten denak berebiziko eragina duela Lehen Hezkuntzako ikasleen irakurtzeko gaitasunean. Esate…


Zer galdera mota dira eraginkorrenak ikasleen hizkuntza-garapenerako?

Umeei hitz egiteko aukerak ematea oso garrantzitsua da hizkuntzaren garapenerako, batez ere lehenengo eskola-urteetan. Ume txikiek hizkuntza garatzeko tresna eraginkorrena, maila sozioekonomikoa edozein dela ere, helduekin elkarrizketak izatea dela erakutsi du zientziak. Hala ere, jakin…


Haur Hezkuntzak ondo funtzionatzen duenean

Jende askok espektatiba nahiko txikiak dauzka Haur Hezkuntzan egiten den lanarekiko. Batzuek uste dute 6 urte arteko denbora hori guztia betelana besterik ez dela. Baina justu kontrakoa da. Potentzialki, behintzat. Adin horretan umeak inoiz baino…


Ikasle ijitoen ikasteko bideei buruzko ikerketa

Nazio Batuek hezkuntza inklusibo eta kalitatezko bihurtzea dute helburu 2030 Agenda for Sustainable Development programarekin. Izan ere, gaur egun, hori bermatzen ez den hainbat kasu daude, eta ikasle ijitoak horren adibide dira. Ikerketa honetan, Diez…


Zer da ekintzan oinarritutako hizkuntzen irakaskuntza?

Torontoko Unibertsitateko irakaslea eta ikertzailea den Enrica Piccardok idatzitako txosten honek  Europako Hizkuntzen Erreferentzia Marko Bateratuaren (EHEMB) oinarrizko printzipioak biltzen ditu. Hasiera batean, komunikazio-gaitasuna izan zen EHEMBren oinarri nagusia, baina gaur egun, komunikatzeko gaitasunaz gain,…


Greziako haur hezkuntzako ikasleen pertzepzioak ikasleen eta irakasleen arteko elkarrekintzei buruz

Jakin badakigu elkarrekintza garapenaren oinarrian dagoela. Haur Hezkuntzako etapan horrekin lotutako ebidentzia pilo bat topatu dezakegu. Adibidez, aurretiazko ikerketek diotenez, irakasleen eta ikasleen arteko hurbileko elkarrekintzak umeen hizkuntzaren garapenarekin daude lotuta. Baina ikerketa ildo horretan…


Hizkuntzen ikaskuntza sustatzeko zer ataza mota dira eraginkorrenak?

Europako Hizkuntzen Erreferentzia Marko Bateratuan hizkuntzen ikaskuntza ekintzaren inguruan eraikitzen da, eguneroko bizitzan ere hizkuntza testuinguru sozial jakinetan ekintza jakin batzuk aurrera eramateko erabiltzen baitugu. Torontoko Unibertsitateko irakaslea eta ikertzailea den Enrica Piccardok idatzitako txosten…