Ebidentziak

Zertarako balio du idazlan kolaboratibo batek?

Hizkuntzak ikasteko ezinbestekoa da ahozko jardueretan aritzea. Ahozko interakzioak ahalbidetzen du hizkuntza erabiltzea, eta horri esker ikasten da hitz egiten. Baina kontuz: ahozko atazen eraginkortasuna ikusita, baten batek pentsa dezake, agian, idatzizko atazak ez direla…


Ipuinen bidez genero-identitatean hezten

Urte askotan zehar genero kontzeptua sexu biologikoarekin lotu izan da. Joera horrek neska eta mutilen arteko bereizketa ezartzera bultzatu du gizartea, neskentzako gauzak eta mutilentzako gauzak daudela sinestaraziz. Ideia hori bereganatu izanak haurrak kategoria batean…


Depresioaren tabua apurtzen: elkarrekintza gakoa da gaitza gainditzeko

Nobel saridunak, Eric Kandel-ek, burmuinak dituen misterioak argira ekarri ditu bere azken liburuan: “Gogamenaren biologia berria”. Liburu horren hirugarren kapituluak depresioa aztertzen du, tabu bihurtu den gaitz horren nondik norakoak eta horiek gainditzeko dauden baliabideak…


Buruko osasuna lantzeko ikuspegia eguneratzen

Biopsikosoziala. Termino hori proposatu zuen George Engel-ek 1977. urtean buruko osasuna ezaugarritzeko. Harrezkero, ikuspegi biomedikoa ez da bakarra izan. Hori izan zen lehenengo jauzia. Baina harrezkero beste hainbat aldaketa ere gertatu dira. Hurrengo jauziak zaintzaren…


Nagusi edo irakasleon gida gakoa da ikasketa kolaboratiboan

  Educational Research Review hezkuntza-aldizkari prestigiotsuan lehen hezkuntzako eta bigarren hezkuntzako ikaskuntza kolaboratiboari buruzko berrikusketa sistematikoa argiratu zen 2019ko udan. Oraingo honetan irakaslearen gidak ikaskuntza kolaboratiboan duen eragina aztertu dute, eta badirudi gida horiek funtsezko…


Irakurketa dialogikoa. Komunitatea ingurune alfabetizatzaile gisa

Informazioaren gizartean, irakurtzea da informazioa eskuratzeko gakoetako bat. Marta Soler-en arabera, irakurtzea edo ulertzea fonema batzuk irudikatzen dituzten zeinu batzuk interpretatzea baino gehiago da. Irakurketa ez da gertaera mekaniko eta isolatua, baizik eta munduan esku…


Gurasoek eskolan behar ditugula jakin behar dute

Aspalditik dakigu gurasoak eskolan barne hartzeak onurak dakartzala ikasleen emaitzetan eta lorpenetan. Hainbat herrialdetan eta hezkuntza-sistematan, eskoletan gurasoen parte-hartzea sustatzea helburu nagusietako bat da, eta, aldi berean, erronka handia. Izan ere, parte-hartze horrek ikasleengan eragina…


Aurreiritziak murrizteko eta inklusioa lortzeko esku-hartzeak haur hezkuntzan

Jakin badakigu haur-hezkuntzako etapak berebiziko garrantzia duela pertsonen garapen orokorrean. Gaur egungo gizartea gero eta anitzagoa dela eta ezaugarri horrek dakartzan ondorioak kontuan izanik,, Frances E. Aboud,  Colin Tredoux, Linda R. Tropp, Christia Spears Brown,…


Umeen ametsak. Munta handiko esanahia

Aysun Gündoganek (2019) umeen ametsak ikertu ditu haien irudimenaren parte diren ala ez jakiteko. Beraz, erantzunaren bila 483 umerekin (3 eta 5 urte bitartekoak) eta haien marrazkiekin egin du lan. Marrazkiak aztertzeko, Clark’s Drawing Abilities…


Bost gako Solasaldi Literario Dialogikoek ondo funtziona dezaten

Kanpotik begiratuta pentsa daiteke Solasaldi Literario Dialogikoak ondo funtziona dezan nahikoa dela etxean liburua irakurtzea eta azpimarratzea eta, gero, azpimarratutako parrafoei buruz taldean hitz egitea. Baina hainbat ikerketak erakutsi digute lehenengo bistadizoan, agian, ikusiko ez…