Ebidentziak

Zer da ekintzan oinarritutako hizkuntzen irakaskuntza?

Torontoko Unibertsitateko irakaslea eta ikertzailea den Enrica Piccardok idatzitako txosten honek  Europako Hizkuntzen Erreferentzia Marko Bateratuaren (EHEMB) oinarrizko printzipioak biltzen ditu. Hasiera batean, komunikazio-gaitasuna izan zen EHEMBren oinarri nagusia, baina gaur egun, komunikatzeko gaitasunaz gain,…


Greziako haur hezkuntzako ikasleen pertzepzioak ikasleen eta irakasleen arteko elkarrekintzei buruz

Jakin badakigu elkarrekintza garapenaren oinarrian dagoela. Haur Hezkuntzako etapan horrekin lotutako ebidentzia pilo bat topatu dezakegu. Adibidez, aurretiazko ikerketek diotenez, irakasleen eta ikasleen arteko hurbileko elkarrekintzak umeen hizkuntzaren garapenarekin daude lotuta. Baina ikerketa ildo horretan…


Hizkuntzen ikaskuntza sustatzeko zer ataza mota dira eraginkorrenak?

Europako Hizkuntzen Erreferentzia Marko Bateratuan hizkuntzen ikaskuntza ekintzaren inguruan eraikitzen da, eguneroko bizitzan ere hizkuntza testuinguru sozial jakinetan ekintza jakin batzuk aurrera eramateko erabiltzen baitugu. Torontoko Unibertsitateko irakaslea eta ikertzailea den Enrica Piccardok idatzitako txosten…


Autismoa daukaten nerabeak: adiskidetasuna garrantzitsua al da haientzat?

Hainbat ikerketak erakutsi digute Autismo Espektro Nahasmendua (AEN) daukaten pertsonek ere garrantzia ematen diotela adiskidetasunari. Are gehiago, AEN daukaten hainbat pertsonak lagunak izan nahiko lituzketela adierazi ohi dute. Baina ikerketa gutxik aztertu dute adiskidetasun horien…


Irakurtzeko zailtasunak dituztenentzat zer aholkatzen du neurozientziak?

Umetan irakurtzen ondo ikastea funtsezkoa da. Bizitza aldatu egiten du. Lortzen ez dutenei ikaragarri murrizten zaizkie etorkizunean izango dituzten aukerak. Baina kontuz, irakurtzen ikastea ez da ikaslearen ardura indibiduala bakarrik. Ikaslearen testuinguruak sekulako garrantzia dauka….


Hezkuntza Premia Bereziak dituzten umeen inklusioa Haur Hezkuntzan: irakasleen ezaugarrien garrantzia

Oro har, irakasleen inklusioarekiko jarreren inguruko ikerketak Lehen Hezkuntzan eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan oinarritu dira, eta gehienbat mendebaldean egin dira. Hori dela eta, gutxi dakigu Haur Hezkuntzako markoari buruz. Aurretiazko ikerketek adierazi zutenez, haurren inklusioa…


Adimenaren teoriari buruzko sinesmenak ba al du eraginik arrakasta akademikoan?

Nerabezaroa aro kritikoa da pertsonen garapenean, aldaketaz beteriko garaia baita. Aldaketa horiei aurre egiteko erabiltzen den ikuspegia erabakigarria da. Sinesten dugunak asko baldintzatuko du gure erantzuna. Columbia Unibertsitateko L. S. Blackwell-ek eta Stanford Unibertsitateko K.H….


Gizonezkoen irudikapena zainketa-lanetan, generorik gabeko lanbidera hurbiltzeko

Zainketa egoera sozial konplexua da, eta beste gizabanako batzuen beharrak asetzera bideratuta dago. Oro har, gertuko lotura duten pertsonek egiten dute zainketa, tradizionalki emakumezkoek. Hainbat ikerketak azaltzen duten moduan, gizonezkoek zainketarekin loturiko zereginak berezkotzat onartzeak…


Irakurmenaren prozesamendu fonologiko, ortografiko eta semantikoen korrelazio neuralak dislexian

Dislexia intzidentzia handienetakoa duen ikasteko zailtasuna da (% 3-7). Uste da irakurmena sostengatzen duten sistema neuronaletako disfuntzio batekin lotuta dagoela. Irakurketa onaren ezaugarria da ikusizko bereizgarriak, hala nola letrak (ortografia) soinura (sarrerako fonologia) eta esanahira (semantika)…


Ikasteko zailtasunak zein adimen-desgaitasuna duten pertsonekin memoria hobetzeko bideak

Baddeley-k (1986) aipatzen duen moduan, Lan Oroimena (LO), beste ataza kognitibo batzuk egiten ditugun bitartean, denboraldi baterako informazioa gordetzeko eta manipulatzeko gaitasuna da. Gaur arte dauzkagun ikerketek adierazten digute LO oso garrantzitsua dela eguneroko ekintzetan….