Articles by Markos Bilbao

Bigarren hizkuntzan hiztegia eskuratzeko lankidetza eta banakako zereginen ekarpena

Azken bi hamarkadetan, ikerketak erakutsi du ikasleen arteko lankidetzak bigarren hizkuntzak eskuratzea errazten duela (H2). Northern Arizona Unibertsitateko Youjin Kim ikertzaileak banaka eta elkarlanean egiten diren atazen emaitzak alderatu ditu. Emaitzek erakutsi dute lankidetza-zereginetan parte…


Irakurketa dialogikoa. Komunitatea ingurune alfabetizatzaile gisa

Informazioaren gizartean, irakurtzea da informazioa eskuratzeko gakoetako bat. Marta Soler-en arabera, irakurtzea edo ulertzea fonema batzuk irudikatzen dituzten zeinu batzuk interpretatzea baino gehiago da. Irakurketa ez da gertaera mekaniko eta isolatua, baizik eta munduan esku…


Ikaskideen arteko irakurketa indibidualaren ondorengo argudio-eztabaidek ulermena handitzen dute

Eztabaidek ikasgelaren barruan ikasleen irakurmena hobetu dezaketela erakutsi dute ikerketa berriek, baina ez dago hainbeste ikerketa testuen ulermena zabaltzen laguntzen duten elementuei buruz. Ikerketa gutxik aztertu dituzte ikasgela eleanitzetan ikasleei testuetan oinarritutako ikaskuntzan laguntzen dieten…


Elkarrekintza ereduak bigarren hizkuntza ikasteko berdinen arteko bikote lanean

Bikoteka egiten diren lanen eraginkortasuna aztertu zuen Melbourneko Unibertsitateko Neomy Storch ikertzaileak. Bigarren hizkuntzak ikastean zerk funtzionatzen zuen ondoen identifikatu nahi zuen. Emaitzek iradokitzen dute pertsona biren artean ematen diren elkarrekintza-eredu batzuk beste batzuk baino…


Elkarrekintza kolaboratiboa funtsezkoa da bigarren hizkuntzak ikasteko

Merrill Swain eta Sharon Lapkin-en ikerketak lankidetza-elkarrizketak bigarren hizkuntza ikasteko prozesuaren zati gisa duen garrantzia dokumentatzen du. Ikerketa frantsesez idatzitako istorio baten birformulazioan (hizkuntza barneko itzulpena) oinarritu da. Hizkuntzarekin lotutako hainbat arazori nola aurre egin…