Irakasleen kalitatea eta ikasleen lorpena

Irakasleen kalitatea eta ikasleen lorpena

50 estatutan egindako politikei buruzko inkesta batetik, estatuko kasuen azterketen azterketatik, 1993-94ko eskolei eta langileei buruzko inkestetatik eta Hezkuntza Aurrerapenaren Ebaluazio Nazionaletik (NAEP) eratorritako datuetatik abiatuta, azterketa honek...