Irakasleen kalitatea eta ikasleen lorpena

Irakasleen kalitatea eta ikasleen lorpena

50 estatutan egindako politikei buruzko inkesta batetik, estatuko kasuen azterketen azterketatik, 1993-94ko eskolei eta langileei buruzko inkestetatik eta Hezkuntza Aurrerapenaren Ebaluazio Nazionaletik (NAEP) eratorritako datuetatik abiatuta, azterketa honek...
Arreta goiztiarra eta hezkuntza-kalitatea

Arreta goiztiarra eta hezkuntza-kalitatea

Kalitate handiko arreta- eta hezkuntza-programa goiztiarrek haur guztiek eskolan arrakasta izateko aukerak handitzen dituztela uste da. Hala ere, duela gutxiko emaitzek zalantzan jartzen dute programa horiek haurrei espero bezala eragingo dieten. Artikulu honetan,...