Articles by Ane Odria

Zer da ekintzan oinarritutako hizkuntzen irakaskuntza?

Torontoko Unibertsitateko irakaslea eta ikertzailea den Enrica Piccardok idatzitako txosten honek  Europako Hizkuntzen Erreferentzia Marko Bateratuaren (EHEMB) oinarrizko printzipioak biltzen ditu. Hasiera batean, komunikazio-gaitasuna izan zen EHEMBren oinarri nagusia, baina gaur egun, komunikatzeko gaitasunaz gain,…


Hizkuntzen ikaskuntza sustatzeko zer ataza mota dira eraginkorrenak?

Europako Hizkuntzen Erreferentzia Marko Bateratuan hizkuntzen ikaskuntza ekintzaren inguruan eraikitzen da, eguneroko bizitzan ere hizkuntza testuinguru sozial jakinetan ekintza jakin batzuk aurrera eramateko erabiltzen baitugu. Torontoko Unibertsitateko irakaslea eta ikertzailea den Enrica Piccardok idatzitako txosten…


Hizkuntza-maila desberdineko ikasleak elkarlanean aritzea onuragarria da elkarrizketa kolaboratzailean oinarritzen bada

Hainbat ikerketak erakutsi dute elkarlanean oinarritutako ikaskideen arteko elkarrizketek bete-betean eragiten dutela bigarren hizkuntzaren ikaskuntzan. Era horretako elkarrizketei ‘elkarrizketa kolaboratzaile’ deritze, ikasleek arazo edo ataza bat ebazteko jakintza elkarren artean eraiki behar izaten baitute, eta…


Interakzioa, hizkuntzak ikasteko giltzarri

Ikasgela barruko interakzioak garrantzi berezia du lehen, bigarren eta hirugarren hizkuntzen irakaskuntzan. Penn State Unibertsitateko Joan Kelly Hall ikertzailearen arabera, hizkuntzaren ikuspegi soziokulturalak, esaterako, ikasgelako parte-hartzeen eta ikasleen komunikazio-garapenaren arteko loturak aztertu izan ditu, eta…


Familia erdaldunetatik datozen ikasleek ere ondo ikasten dute euskara murgiltze-ereduari esker

Gaur egungo D ereduko eskola askotan, gehiago izaten dira etxetik gaztelania dakarten ikasleak euskara dakartenak baino. Ikasle hauentzat, beraz, D eredua murgiltze-eredua izan ohi da, zeren, gaztelaniari dagokion irakasgaian izan ezik, gainerako guztia euskara hutsean…


Gelarako testuak egokitzea ideia ona da, baina sinplifikatzea ez

Ikasleen ikasketa-prozesuan laguntzeko, irakasleek eskola testuak moldatu behar izaten dituzte sarri bigarren hizkuntza ikasten ari direnentzat. Moldaketa horiek egitea ez da lan erraza izaten eta hainbat zalantza sor daitezke prozesuan zehar.   Yano, Long eta…


Zenbateraino bereizten dira hizkuntzaren jabekuntzan haur elebidunak eta elebakarrak?

Elebidun edo elebakar izan, gizaki guztiok gara hizkuntzaz jabetzeko gai. Guztiok jabetzen gara jaiotzetik gure inguruan hitz egiten den hizkuntzaz. Harritzekoa da, gainera, jabekuntza-prozesu hori zein azkar gertatzen den, urte gutxiren buruan iristen baitira haurrak…